THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Thánh Thất Ngọc Quang

Ấp 1, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Cà Mau.

Thánh Thất Long Quang

Ấp 2, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau.

Thánh Thất Cửu Linh Châu

Ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau.

Thánh Tịnh Bạch Vân Cung

Ấp 6, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau.

Thánh Thất Nhẫn Hòa

Ấp Rạch Ruộng, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Vân

Ấp Tân Phong, Xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Hương

Ấp 19 tháng 5, Xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Quỳnh Long Cảnh

Ấp Đá Bạc, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần văn Thời, Cà Mau.

Điện Thờ Phật Mẫu Sông Đốc

Khóm 2, Thị trấn Song Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Sông Đốc

Khóm 2, Thị trấn Song Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Thiên Lý Đàn

Ấp 1, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau.

Phước Y Viện

Ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau. ☏ 0290.3632.157.

Tòa Thánh Ngọc Sắc

Ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau. ☏ 0290.3632.157.

Thánh Thất Ngọc Linh (chưa có hình)

Ấp 8, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau.

Thánh Thất Linh Thiên Đàn

Ấp 1, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Cà Mau.

Thánh Thất Thới Bình

Ấp 4 Thị Trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau.

Thánh Thất Nguyệt Cảnh

Ấp Cái Đôi Vàm, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau. ☏ 0290.3889307.

Thánh Thất Ngọc Tinh

Ấp Quảng Phú, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Ân

Ấp Cái Bạc, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Nhân

Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Điện Đàn

Khóm 5, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Diệu Đàn

Ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Bửu Quang

Ấp Phú Hiệp Xã Ngọc Chánh (cũ xã Thanh Tùng), Huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Thánh Thất Tân Hưng

Ấp Công Điền, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Thánh Thất Tây Thiên Ngọc Đàn

Ấp Tân Biên, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau.

Thánh Thất Thành Tâm Đàn

Ấp 6, Xã Tân Thành, TP Cà Mau, Cà Mau.

Thánh Thất Thiên Cảnh Đàn

Khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau. ☏ 0290.3590185.

Thánh Thất Ngọc Thiện

Ấp Tân Thuộc, Xã An Xuyên, TP Cà Mau, Cà Mau.

Thánh Thất Bạch Chơn Đàn

Ấp Gành Hào, Xã Hòa Tân, TP Cà Mau, Cà Mau.

Thánh Tịnh Qui Tông Điện

Ấp 4, Thành Phố Cà Mau, Cà Mau.