THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 2 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bến Tre » Thị xã Bến Tre » Tòa Thánh Bến Tre »

Nhà tu trung thừa nam

Tòa Thánh Bến Tre, Đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.

Nhà tu thượng thừa nữ

Tòa Thánh Bến Tre, Đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.