THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bạc Liêu » Huyện Đông Hải »

Thánh Thất Ngọc Hòa

Ấp Phước Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải (cũ Giá Rai), Bạc Liêu.

Thánh Tịnh Huệ Đông Thiên

Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu. ☏ 0291.3853870.

Thánh Tịnh Hắc Long Môn

Ấp Lung Chiêm, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu.