THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bà Rịa Vũng Tàu » Huyện Long Điền »

Thánh Thất Long Điền

Khu phố Long Hiệp, Thị trấn Long Điền, H Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Bạch Vân Điện

Đỉnh núi Kỳ Vân, X Long Hải, H Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất An Nhứt

Ấp An Trung, Xã An Nhứt, H Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Phước Hưng

Đường 44A, Ấp Phước Hưng, Xã Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.