THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » An Giang » Huyện Châu Thành »

Điện Thờ Phật Mẫu Cần Đăng

Ấp Cần Thuận, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, An Giang.

Thánh Thất Cần Đăng

Ấp Cần Thuận, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, An Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Hòa

Ấp Phú An 2, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang. ☏ 0296.3659001.