THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » An Giang » Huyện An Phú »

Thánh Thất Phú Hữu

Xã Phú Hữu Huyện An Phú, An Giang.

Thánh Thất Vĩnh Trường

Ấp 2, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú, An Giang. ☏ 0296.3518063.

Thánh Thất Vĩnh Hội Đông

Ấp 4, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, An Giang.

Thánh Thất Khánh Bình

Ấp 2, Xã Khánh Bình, Huyện An Phú, An Giang.

Thánh Thất Thị Trấn Long Bình (Khánh An cũ)

(cũ Ấp 1, Xã Khánh An) thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, An Giang. ☏ 0296.3825827.

Thánh Thất An Phú

Ấp 4, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, An Giang. ☏ 0296.3510896.