THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 268 kết quả được tìm thấy: Hội Thánh » Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo »

Tòa Thánh Bến Tre

đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre. ☏ 0275 3822916.

Thánh Thất Vĩnh Hòa

Ấp 4, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Ba Tri, Bến Tre. ☏ 0275 38859788.

Thánh Thất Tân Xuân

Ấp 5, Xã Tân Xuân, Huyện Ba Tri, Bến Tre. ☏ 0275 3858755.

Thánh Thất Tân Thủy

Ấp 2, Xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất Phước Tuy

Ấp 4, Xã Phước Tuy, Huyện Ba Tri, Bến Tre. ☏ 0275 3858892.

Thánh Thất Phú Ngãi

Ấp 2, Xã Phú Ngãi, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất Phú Lễ

Ấp 3, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất Mỹ Thạnh

Xã Mỹ Thạnh, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất Mỹ Nhơn

Ấp 3, X Mỹ Nhơn, H Ba Tri, Bến Tre ☏ 0275 3888678

Thánh Thất Bảo Thuận

Ấp 3, Xã Bảo Thuận, Huyện Ba Tri, Bến Tre. ☏ 0275 3775027.

Thánh Thất An Thủy

Ấp 8, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre. ☏ 0275 3856020.

Thánh Thất An Ngãi Trung

Ấp 2, Xã An Ngãi Trung, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất An Hiệp

Xã An Hiệp, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất An Đức

Ô 2 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất An Bình Tây

Ấp 2, X An Bình Tây, H Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Thánh Thất Long Cang

Ấp 2, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3883988.

Văn Phòng tỉnh đạo Long An

Ấp 6, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0272 3880383.

Thánh Thất Tân Bửu

Ấp 5, Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3648498.

Thánh Thất Phước Lợi

Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3731756.

Thánh Thất Nhựt Chánh

Ấp 6, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3634436.

Thánh Thất Mỹ Yên

Số 38, lô 1, Ấp 6, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3648538.

Thánh Thất Long Phú

Ấp Xóm Cống, Xã Long Phú, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3817284

Thánh Thất Long Hiệp

Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3642416

Thánh Thất An Thạnh

Ấp 7, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An.

Thánh Thất Long Định

Ấp 1, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 0907982276.

Nhà Tu Long Hựu Đông

Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An.

Thánh Thất Long Hựu

Ấp Đông, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 02723884208

Nhà tu Long Hựu

Ấp Long Hưng, Xã Long Hựu, Huyện Cần Đước, Long An. ☏ 02723884208.