THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 268 kết quả được tìm thấy: Hội Thánh » Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo »

Thánh Thất Đại An (Đại Dư cũ)

Ấp Trà Kha, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. ☏ 0294 3878183.

Thánh Thất Thị Trấn Tiểu Cần

Khóm 6, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. ☏ 0294 3822831.

Thánh Thất Tân Hòa

Ấp Nhơn Hòa, Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. ☏ 0294 3651569.

Thánh Thất Hùng Hòa

Ấp Hồi Trinh, Xã Hùng Hòa, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. ☏ 0294 3640047.

Thánh Thất Phường 6 (Thị Xã Trà Vinh)

Đường Nguyễn Văn Trỗi, K4, P 6, Tp Trà Vinh, Trà Vinh. ☏ 0294.38864475.

Thánh Thất Vĩnh Bình xã Long Đức

Ấp Vĩnh Niên, Xã Long Đức, Tp Trà Vinh, Trà Vinh. ☏ 0294 3846505.

Thánh Thất Trường Long Hòa

Ấp Nhà Mát, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. ☏ 0294 3590138.

Thánh Thất Ngũ Lạc

Ấp Cây Da, Xã Ngũ Lạc, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. ☏ 0294 3738018.

Thánh Thất Long Hữu

Ấp Chợ, Xã Long Hữu, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. ☏ 0294 2245442.

Thánh Thất Đa Lộc (Thị Trấn)

Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3872441.

Thánh Thất Ninh Thới

Ấp Trà Điêu, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. ☏ 0294 3816325.

Thánh Thất Châu Điền

Ấp Rùm Sóc, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. ☏ 0294 3816318.

Thánh Thất Phước Hảo

Ấp Đa Hậu, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3890959.

Thánh Thất Hưng Mỹ

Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3599934.

Hòa Minh (Long Hòa cũ)

Ấp Giồng Gi, Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3899546.

Thánh Thất Mỹ Long

Khu Phố 2, Thị Trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. ☏ 0294 2214553.

Thánh Thất Mỹ Hòa

Ấp Hòa Hưng, Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. ☏ 0294 3515243.

Thánh Thất Phong Thạnh

Ấp 3, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. ☏ 0294 3811452.

Thánh Thất Phương Thạnh

Ấp Giồng Chùa, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 3556127.

Thánh Thất Mỹ Cẩm (Ấp 5)

Ấp 5, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Trà Vinh.

Thánh Thất Mỹ Cẩm (Ấp 3)

Ấp 3, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 3663586.

Thánh Thất Đức Mỹ

Ấp Nhuận Thành, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 3589128.

Thánh Thất Đại Phước (Nhị Long cũ)

Ấp Nhị Hòa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 6275198.

Thánh Thất An Trường

Ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Trà Vinh.

Thánh Thất An Thạnh Nhì

Xã An Thạnh Nhì, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

Thánh Thất An Thạnh Ba

Xã An Thạnh Ba, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

Thánh Thất Trung Nghĩa (Trung Ngãi cũ)

Ấp Phú An, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Thất Thanh Bình (Quới Thiện cũ)

Ấp Thanh Khê, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Thất Hiếu Thuận (Hiếu Phụng cũ)

Ấp Phú Cường, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Thất Trường An (Tân Ngãi cũ)

Ấp Tân Quới Tây, Xã Trường An, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long.