THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tòa Thánh Ngọc Sắc


Địa chỉ: Ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau. Điện thoại: 0290.3632.157.
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo Cà Mau Huyện Thới Bình

toa-thanh-ngoc-sac-htmcd-ca-mau