THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tòa Thánh Châu Minh


Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Châu Thành

toa-thanh-chau-minh-httth-ben-tre-1

toa-thanh-chau-minh-httth-ben-tre-2

toa-thanh-chau-minh-httth-ben-tre-3
Ngày 19 tháng 2 năm Bính Thân ( 27/3/2016) Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên đã cử hành đại lễ khánh thành Ngôi Tam Đài Tòa Thánh Châu Minh.

4ChauMinhToaThanh
Ảnh cũ

Bản đồ