THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tiểu Tòa Thánh An Thái


Địa chỉ: Thôn An Thái, X Nhơn Phúc, H An Nhơn, Bình Định. Điện thoại: 0256.242.530 –0256.837607.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Bình Định Thị Xã An Nhớn

tieu-toa-thanh-an-thai-htcl-binh-dinh