THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Xá Mỹ Trung


Địa chỉ: Thôn Mỹ Hội 2, Xã Mỹ Tài, H Phù Mỹ, Bình Định.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bình Định Huyện Phù Mỹ

trực thuộc Họ đạo Ngọc Linh Đài

thanh-xa-my-trung-httg-binh-dinh

thanh-xa-my-trung-httg-binh-dinh2