THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Võ Ca Tràng


Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An. Điện thoại: 0272 3858256.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Long An Huyện Thạnh Hóa

3VoCaTrang-tti-longan