THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Thiên Môn Tịnh Thánh


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3891325 – 0984560409.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Bình Đại

12ThienMonTinhThanh