THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Thanh Quang


Địa chỉ: Thôn Phong Thử, Xã Điện Thọ, H Điện Bàn, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3 742983.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Điện Bàn

tti-thanh-quang-httg-quang-nam