THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Tây Cung Hắc Hổ


Địa chỉ: Ấp Xóm Mới, Xã Mỹ Hòa, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3888547.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre Huyện Ba Tri

TayCungHacHoTTi

Lược sử

21-4-1932 (16-3 Nhâm Thân): Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ tại thánh tịnh Cửu Linh Môn dạy lập thánh tịnh Tây Cung Hắc Hổ. Thánh tịnh cất bằng cây, lợp ngói, có đủ ba đài: Cửu Trùng Đài (9 căn lợp lá, cột cây dừa), Hiệp Thiên Đài (căn giữa lợp ngói, 2 lầu chuông trống lợp thiếc), Bát Quái Đài (lợp ngói, cột bằng cây còng). Sáng lập: Phối Sư Phạm Ngọc Mậu (Hương Chánh Ngạnh), quả vị Hồng Oai Chơn Tiên. Hiến đất: Phối Sư Phạm Ngọc Mậu hiến 11 công đất để cất thánh tịnh, gồm đất giồng (473,6mx95m) và đất ruộng (686,3mx 95m), tại xã Mỹ Chánh Hòa, tổng Bảo Thuận, quận Ba Tri.

02 đến 04-8-1933 (11 đến 13-6 Quý Dậu): Lễ lạc thành thánh tịnh, theo lịnh Đức Lý Thái Bạch giáng cơ tại thánh tịnh Cửu Linh Môn.
16 đến 18-12-1937 (14 đến 16-11 Đinh Sửu): Thánh tịnh Tây Cung Hắc Hổ thiết lễ Đại Hội Phong Thần, tuân theo lịnh Đức Lý Thái Bạch giáng cơ dạy tại thánh tịnh Hắc Long Môn (Tắc Vân) ngày 15-7-1937.
1940: Thực dân Pháp đóng cửa các thánh tịnh của Hội Thánh Tiên Thiên.

04-3-1954 (30-01 Giáp Ngọ): Đức Lý Giáo Tông giáng cơ tại thánh tịnh Huyền Ưng, dạy cất Thiên Phong Đường vào ngày 04-02 Giáp Ngọ.

1956 (Bính Thân): Tuân lịnh Đức Lý Giáo Tông giáng cơ dạy tái thiết ba đài trên nền cũ, bổn đạo cất lại Cửu Trùng Đài (5 căn, lợp lá, cột bằng cây dầu vuông, vách lá), Hiệp Thiên Đài (lợp ngói, vách ván), Bát Quái Đài (lợp lá). Công quả có Đầu Sư Điền, Chủ Tịnh Phạm Thành Hưng, Giáo Hữu Bạch Sở Thanh, Lễ Sanh Thượng Thống Thanh, Thông Sự Võ Văn Đổng, Giáo Sư Hương Tiều, Giáo Hữu Hương Tuyền, Giáo Hữu Hương Xích, Giáo Hữu Hương Biếu…

30-7-1956 (13-6 Bính Thân): Bầu nhân sự. BAN CAI QUẢN: Nguyễn Văn Chiểu (Hội Trưởng), Phạm Văn Sót (Phó Hội Trưởng kiêm Phòng Thơ), Trần Hữu Thắng (Thủ Bổn). BAN TRỊ SỰ: Nguyễn Văn Kia (Chánh Trị Sự), Hồ Văn Vui (Phó Trị Sự), Võ Văn Đổng (Thông sự), Nguyễn Văn Dần (Trưởng Phòng Lễ), Đoàn Văn Thại (Phó Phòng Lễ), Lê Văn Trên (Trưởng Phòng Thơ).

14-8-1957 (29-7 Đinh Dậu): Đức Chí Tôn giáng cơ tại Tòa Thánh Châu Minh dạy tổ chức lễ khánh thành trong ba ngày 14, 15, 16-8 nhuần Đinh Dậu (07 đến 09-10-1957).

14-11-1959 (14-10 Kỷ Hợi): Bầu nhân sự. BAN CAI QUẢN: Phạm Văn Sót (Hội Trưởng), Nguyễn Văn Sơn (Phó Hội Trưởng), Trần Hữu Thắng (Từ Hàn), Võ Tấn Đức (Thủ Bổn).. BAN TRỊ SỰ: Lê Văn Thêm (Chánh Trị Sự), Phạm Văn Biên (Phó Trị Sự), Hồ Văn Vui (Thông Sự), Nguyễn Văn Gấm (Trưởng Phòng Công), Huỳnh Văn Phạn (Trưởng Phòng Lễ).

1961 (Tân Sửu): Phái đoàn hành hóa của Hội Thánh Tiên Thiên đến thánh tịnh Tây Cung Hắc Hổ thiết lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhân loại hòa bình.

28-02-1964 (16-01 Giáp Thìn): Sửa lại ba đài (lợp mái ngói, đúc cột bê-tông, xây tường).

1964 (Giáp Thìn): Bầu Ban Trị Sự nữ: Huỳnh Thị Xiêm (Chánh Trị Sự), Nguyễn Thị Chíp (Phó Trị Sự), Võ Thị Vững (Thông Sự), Nguyễn Thị Sanh (Phó Trị Sự).

1965 (Ất Tỵ): Hội Thánh Tiên Thiên ra châu tri hướng dẫn các thánh tịnh thành lập đoàn tu sĩ để không đi quân dịch.( 1)

1967 (Đinh Mùi): Thánh Tịnh Tây Cung Hắc Hổ thành lập đoàn tu sĩ gồm khoảng 60 thanh niên: Trần Hữu Thắng (Trưởng Đoàn), Võ Văn Đức (Phó Đoàn), Bùi Văn Tín (Thơ Ký).

14-01-1973 (11-12 Quý Sửu): Bốn con trai ông Phạm Ngọc Mậu (là Phạm Thành Hưng, Phạm Thanh Hải, Phạm Ngọc Tấn, Phạm Thành Tài) và ba người cô ruột (là Phạm Thị Trứ, Phạm Thị Nới, Phạm Thị Hẫng) làm văn bản tái xác nhận việc hiến 11 công đất của Phối Sư Phạm Ngọc Mậu.

1974 (Giáp Dần): Đạn đại bác bắn lạc, làm sập Thiên Phong Đường.

Sau 30-4-1975: Thánh tịnh chỉ còn hiền tỷ Võ Thị Chức trụ lại gìn giữ và chăm lo nhang khói. Cửu Trùng Đài, Bát Quái Đài, Thiên Phong Đường đều theo thời gian bị mối mọt làm sập, chỉ còn Hiệp Thiên Đài cũng xuống cấp.

25-4-1979 (29-3 Kỷ Mùi): Bầu nhân sự. BAN HỌ ĐẠO: Giáo Hữu Trần Hữu Thắng (Đầu Họ Đạo), Lễ Sanh Võ Văn Đức (Phó Đầu Họ), Lê Văn Trên (Phó Đầu Họ), Đoàn Văn Thực (Phó Đầu Họ), Nguyễn Bá Tòng (Từ Hàn), Bùi Văn Tín (Phó Từ Hàn). HỌ ĐẠO NỮ: Giáo Hữu Nguyễn Thị Năm (Đầu Họ), Lễ Sanh Võ Thị Chắc (Phó Đầu Họ kiêm Thủ Bổn), Lễ Sanh Trần Thị Hương (Phó Đầu Họ). BAN TRỊ SỰ: Nguyễn Văn Sấm (Chánh Trị Sự), Nguyễn Văn Phương (Phó Trị Sự), Hồ Văn Vui (Thông Sự). BAN CAI QUẢN: Huỳnh Văn Phạn (Hội Trưởng), Đỗ Văn Nghiêm (Phó Hội Trưởng), Nguyễn Văn Khền (Từ Hàn).

1992-1993: Ông Phạm Thành Hưng (con ông Phạm Ngọc Mậu) và Phạm Văn Hoàng (con của Phạm Văn Hải, tức là cháu nội ông Phạm Ngọc Mậu), Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Sâm, Ngô Văn Sấm cùng bổn đạo tu sửa lại Cửu Trùng Đài, Bát Quái Đài, Thiên Phong Đường (xây dựng kiên cố). Thánh tịnh Tây Cung Hắc Hổ được nhiều nơi trợ giúp như: các thánh tịnh Bát Bửu Điện, Đông Cung Bạch Long, Huyền Ưng Tịnh, Huỳnh Long Cung Điện, Linh Tiêu Điện, Qui Thiện; và các thánh thất Mỹ Hòa, Mỹ Nhơn, Phú Ngãi, Phước Tuy, Tân Xuân.

1994: Bầu BAN QUẢN LÝ gồm có: Phạm Thành Hưng (Trưởng Ban), Đoàn Văn Thái (Phó Ban), Võ Thị Chức (Phó Ban), Thái Văn Thửng (Phó Ban), Phạm Văn Hoàng (Thư Ký).

1995: Thánh tịnh Tây Cung Hắc Hổ hoàn nguyên về Hội Thánh Tiên Thiên.

1997: Bầu nhân sự. BAN CAI QUẢN: Phạm Văn Sót (Cố Vấn), Trần Hữu Thắng (Hội Trưởng), Lê Văn Trên (Phó Hội Trưởng), Võ Văn Mạnh (Phó Hội Trưởng), Đoàn Văn Thai (Phó Hội Trưởng), Thái Thị Thẳng (Phó Hội Trưởng), Nguyễn Bá Tòng (Từ Hàn), Huỳnh Văn Phạn (Trưởng Nhạc), Nguyễn Ngọc Y (Trưởng Phòng Lễ), Nguyễn Văn Đông (Thủ Bổn), Huỳnh Văn Niên (Thư Ký), Đỗ Thị Châm (Trưởng Phòng Lương), Nguyễn Thị Bảy (Phó Phòng Lương), Phạm Thị Thiệp (Thư Ký Phòng Lương). BAN TRỊ SỰ: Nguyễn Văn Sấm (Chánh Trị Sự), Nguyễn Văn Nông (Phó Trị Sự), Nguyễn Tấn Lộc (Phó Trị Sự), Cao Thị Sóc (Phó Trị Sự), Nguyễn Văn Đền (Thông Sự).

1998: Có 8 chức sắc (7 nghỉ an dưỡng), 65 tín đồ. Cửu Trùng Đài hư hỏng khoảng 70%.( 2)

Ghi chú

(1) Nhân sự 1965-1975: BAN HỌ ĐẠO: Phạm Văn Sót (Đầu Họ Đạo), Nguyễn Văn Sơn (Phó Đầu Họ), Trần Hữu Thắng (Từ Hàn), Võ Văn Đắc (Thủ Bổn), Giáo Hữu Trần Thị Biếu (Đầu Họ Đạo), Lễ Sanh Trần Thị Hường (Phó Đầu Họ), Lễ Sanh Trần Thị Hương (Thủ Bổn). BAN CAI QUẢN nam: Huỳnh Văn Tỵ (Hội Trưởng), Nguyễn Văn Dần (Phó Hội Trưởng), Võ Văn Nguyên (Từ Hàn), Nguyễn Văn Phương (Thủ Bổn), Huỳnh Văn Phạn (Trưởng Phòng Lễ), Đoàn Văn Thại (Phó Phòng Lễ), Nguyễn Văn Sấm (Trưởng Phòng Công), Võ Văn Mạnh (Trưởng Nông Điền), Châu Văn Quới (Phó Nông Điền). BAN CAI QUẢN nữ: Võ Thị Chắc (Hội Trưởng), Đặng Thị Sanh (Phó Hội Trưởng), Lễ Sanh Trần Thị Hương (Thủ Bổn kiêm Từ Hàn). BAN TRỊ SỰ nam: Lê Văn Trên (Chánh Trị Sự), Phạm Văn Biên (Phó Trị Sự), Hồ Văn Vui (Thông Sự).

(2)Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Giáo Hữu Trần Hữu Thắng, Hội Trưởng, và Nguyễn Văn Sấm, Chánh Trị Sự, ngày 24-12-1998 đã trợ giúp tài liệu.