THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngọc Sắc Bửu Tòa


Địa chỉ: Ấp Bình Trinh, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3524160.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Gò Công Tây

tti-ngoc-sac-buu-toa-httth-tien-giang

tti-ngoc-sac-buu-toa-httth-tien-giang2