THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Long Am Cung


Địa chỉ: Ấp Mỹ Trung, Xã Hậu Mỹ Bắc, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3822213.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Huyện Cái Bè

tti-long-am-cung-httth-tien-giang