THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh An Thiên


Địa chỉ: Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3956520.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Vĩnh Long Huyện Long Hồ

tti-an-thien-httth-vinh-long