THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Xuân Sơn


Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn, Xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Lâm Đồng TP. Đà Lạt

tt-xuan-son-htbcd-lam-dong2
Ảnh cũ
tt-xuan-son-htbcd-lam-dong
Bản đồ