THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vệ Long Trung


Địa chỉ: Đội 1 Thôn Mỹ Hòa, Xã Nghĩa Mỹ, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.392479.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa

tt-ve-long-trung-httg-quang-ngai

tt-ve-long-trung-httg-quang-ngai2

dtpm-ve-long-trung-httg-quang-ngai