THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Từ Vân


Địa chỉ: Thôn Vân Tây, Xã Bình Triều, H Thăng Bình, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3664.094.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Thăng Bình

tt-tu-van-httg-quang-nam