THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Tín


Địa chỉ: Đường 47, Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3981.503.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức

tt-trung-tin-httg-ba-ria-vung-tau