THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Phước An


Địa chỉ: 73 Hoàng Hoa Thám, khối 13, Thị trấn Phước An, H Krông Pak, Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3521.909.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Đắk Lắk Huyện Krông Pak

tt-trung-phuoc-an-httg-dak-lak

Họ đạo Trung Phước An được tách ra từ Họ đạo Trung Hòa vào năm Canh Thìn (2000). Họ đạo tổ chức hội Nhân Sanh ngày 08/4 Canh Thìn. Lúc đầu sinh hoạt lễ bái tại nhà vị Đầu Họ Đạo Ngọc Thiên Thanh ở thị trấn Phước An, huyện krông Păc về phía đông Buôn Mê Thuột 30km.

Bổn đạo nơi đây phần đông là người miền trung, nhiều nhất là Quảng Nam đi di dân lập ấp, lập nghiệp từ năm 1962. Từ trước sinh hoạt chung với Họ đạo Trung Hòa. Trước năm 1975, Hội Thánh thành lập Tỉnh Đạo Đắk Lắk
do quyền Giáo Hữu Đỗ Thành làm Đầu Tỉnh Đạo. Sau năm 1975, Tỉnh Đạo bị giải thể và Thánh sở bị chính quyền quản lý từ năm 1979.

Đầu Họ Đạo đầu tiên: Lễ Sanh Ngọc Thiện Thanh (Mai Đăng Thiện)
Nữ Lễ Sanh Trần Hương Huệ
Ban Cai Quản: Hành chánh: Lễ Sanh Thượng Vân Thanh,
Phước Thiện: Chánh Trị Sự Nguyễn An, Phổ Tế: Lễ Sanh Thái
Khánh Thanh, Minh Tra: Tùng Sĩ Quân Nguyễn Văn Ngọc.

Trích Đại Hội Nhân Sinh lần thứ 2 năm 2001 của Hội Thánh Truyền Giáo
Cao Đài