THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Nguyên


Địa chỉ: Thôn Thăng Trường, Xã Bình Phú, H Thăng Bình, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.625759.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Thăng Bình

tt-trung-nguyen-httg-quang-nam