THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Hòa


Địa chỉ: 457 Phan Châu Trinh, tổ 6 a, P Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (cũ Đường Nguyễn Thị Định, Khối 10, P Khánh Xuân) Điện thoại: 0262.3952.869.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Đắk Lắk TP. Buôn Ma Thuột

tt-trung-hoa-httg-dak-lak

Họ đạo Trung Hòa (Đắk Lắk) do từ Tỉnh Đạo Đắk Lắk, cơ sở Tỉnh Đạo cạnh đài phát thanh tỉnh do quyền Giáo Hữu
Ngọc Thanh Thanh là Đầu Tỉnh Đạo từ năm 1967.
Sau năm 1975, quyền Giáo Hữu Thanh được trở về Phù Cát, cơ sở Tỉnh Đạo không người quản lý, bổn đạo tản mác các nơi, nhà nước quản lý Thánh sở, bổn đạo tu học tại gia.
Đến năm 1989, Tùng Sĩ Quân Hứa Thanh Cẩn được Hội Thánh giao nhiệm vụ chăm sóc bổn đạo nơi này và hình thành Họ đạo Trung Hòa, mượn nhà đạo hữu Nguyễn Viết Thanh làm nơi lễ bái cho bổn đạo.
Năm Canh Thìn (2000), Họ đạo Trung Hòa có đông tín đồ và phạm vi sinh hoạt quá rộng nên lại chia ra Họ Đạo Trung Phước An.

Thời nhiệm Đầu Họ Đạo:
1989-1992 Tùng Sĩ Quân Hứa Thanh Cẩn (sau được phong Luật Sự).
1992-1996 Lễ Sanh Thái Nuôi Thanh (Lê Hữu Nuôi).
1997-2001 Lễ Sanh Thái Liên Thanh (Võ Chơn Liên).
Phụ tá Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Thượng Đức Thanh (Nguyễn Văn Đức), nữ Lễ Sanh Ngô Hương Hường.
Trích Đại Hội Nhân Sinh lần thứ 2 năm 2001 của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài