THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Đức


Địa chỉ: Thôn 3, Xã Điện Dương, H Điện Bàn, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3940.320.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Điện Bàn

tt-trung-duc-httg-quang-nam