THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tiên Long


Địa chỉ: Ấp Tiên Hưng, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3867907.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Châu Thành

16TienLong
16TienLong2