THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thị Trấn Rạch Gồi


Địa chỉ: Ấp Thị Tứ, Xã Thanh Xuân, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hậu Giang Huyện Châu Thành A

tt-rach-goi-httn-hau-giang2

Khánh thành thánh thất vào ngày 15-3-2017