THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thái Hòa


Địa chỉ: Thôn Thái Đông, Xã Bình Nam, H Thăng Bình, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3 873.221.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Thăng Bình

tt-thai-hoa-httg-quang-nam