THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Trung


Địa chỉ: Ấp Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3849965.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bến Tre Huyện Mỏ Cày

18TanTrung2

18TanTrung