THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Khánh Trung (Mương Điều cũ)


Địa chỉ: Ấp Khánh Mỹ, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Đồng Tháp Huyện Lấp Vò Đang xây dựng

tt-tan-khanh-trung-httn-dong-thap2
Ảnh cũ trước khi xây dựng:
tt-tan-khanh-trung-httn-dong-thap

ngày 11 tháng 6 Bính Thân (Dl. 14-7-2016), lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Tân Khánh Trung.
Họ Đạo xã Tân Khánh Trung được thành lập năm 1933, đồng đạo chung tay kiến tạo ngôi Thánh Thất tạm để có nơi thờ tự theo tôn giáo mình. Qua sau hơn 70 năm sử dụng, mặc dầu được tu bổ vào năm 1970, nhưng ngôi Thánh Thất vẫn xuống cấp và chật hẹp, không còn phù hợp tình hình phát triển của Tôn giáo, nên vào giữa năm Canh Dần – 2010, BCQ Họ Đạo xã Tân Khánh Trung lập thủ tục xin xây dựng lại ngôi Thánh Thất theo mẫu số 05 của Hội Thánh. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 09/GPXD ngày 12-05-2010, và UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 06-12 Canh Dần (dl.09-01-2011) tại Công văn số 256/UBND-VX ngày 27-09-2010.