THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Nhựt Chánh


Địa chỉ: Ấp 6, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An. Điện thoại: 0272 3634436.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Bến Lức

8nhutchanhtt-bcd

Lược sử

20-01-1930 (21-12 Kỷ Tỵ) Thành lập thánh thất.

Sáng lập: Lễ Sanh Phan Văn Chợ. Hiến đất: Giáo Hữu Nguyễn Thị Mau. Đứng bộ: Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương; Ngọc Giáo Hữu Võ Văn Cang (thời gian 1970-1975); Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Đời (từ 1975)

Đầu họ Đạo tiền nhiệm

1944-1961: Thái Giáo Sư Đặng Văn Ngởi

1961-1968: Ngọc Giáo Hữu Trương Văn Nho

1972-1975: Ngọc Giáo Hữu Võ Văn Cang

1982-1991: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Đời

1991-1994: Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Thái Phúc

Nhân sự 2000: Giúp Đầu Họ Đạo (từ 1997): Nguyễn Văn My (71 tuổi), Lễ Sanh Hòa Thị Trước (67 tuổi), và Lễ Sanh Võ Thị Kiếm (65 tuổi), Chánh Hội Trường: Trương Văn Tiên (75 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Nguyễn Văn Theo (64 tuổi), Chánh Trị Sự nữ: Phạm Thị Chót (53 tuổi). Có 7 lễ sanh; 36  chức việc, 175 tín đồ (*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Chánh Hội Trưởng Trương Văn Tiên, ngày 21-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.