THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Nha Trang


Địa chỉ: 111 B Lê Hồng Phong, P Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0258. 875.928.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Khánh Hòa Nha Trang

tt-nha-trang-htcl-khanh-hoa