THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Hòa


Địa chỉ: Ấp Hòa Hưng, Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3515243.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Cầu Ngang

tt-my-hoa-htbcd-tra-vinh

tt-my-hoa-htbcd-tra-vinh2