THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hữu Định


Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3827677.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Châu Thành

9HuuDinhTT
9HuuDinhTT2