THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hiệp Thạnh


Địa chỉ: Ấp 6, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An. Điện thoại: 0272 3672464.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Châu Thành

7hiepthanh-tt-bcd-longan