THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Định Thành


Địa chỉ: Ấp Hòa Phú, Xã Định Thành, Huyện Thọai Sơn, An Giang. Điện thoại: 0296.3711212.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh An Giang Huyện Thoại Sơn

tt-dinh-thanh-httn-an-giang
Bản đồ