THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Châu Nhai


Địa chỉ: Đội 1, thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình (Xã Châu Nhai cũ), H Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Quảng Ngãi Huyện Sơn Tịnh

tt-chau-nhai-htbcd-quang-ngai