THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Châu Hòa


Địa chỉ: Ấp Thới Hòa, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3651649.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Giồng Trôm

3ChauHoa-GiongTrom

Lược sử

Thành lập năm 1937.

Sáng lập và hiến đất: Giáo Hữu Nguyễn Chí Bửu (3.520m2), Giáo Hữu Nguyễn Văn Tây (2.500m2), đạo tỷ Đại (16.00m2).

Họ đạo hiện có 22.020m2 đất, nghĩa địa 2.500m2.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Chí Bửu (1938-1941), Thượng Giáo Hữu Hài (1941-1945), Ngọc Giáo Sư Trương Tấn Nuôi (1946-1954), Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Luật (1954-1977), Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Tây (1977-1989), Ngọc Lễ Sanh Lê Văn Tuân (1977-1979), Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Lợi (1979-2000).

Nhân sự (năm 2000): Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Lợi (Đầu Họ Đạo, 62 tuổi), Thượng Lễ Sanh Lê Văn Yên (Giúp Đầu Họ Đạo, 79 tuổi), Lễ Sanh Lê Thị Khuê (Giúp Đầu Họ Đạo, 76 tuổi), Ngọc Lễ Sanh Trần Văn Sơ (Chánh Hội Trưởng, 67 tuổi), Huỳnh Văn Đỏm (Chánh Trị Sự nam, 69 tuổi), Nguyễn Thị Kỷ (Chánh Trị Sự nữ, 70 tuổi).

Họ đạo có 14 lễ sanh (nam 9, nữ 5), 14 chức việc (nam 9, nữ 5), 620 tín đồ (nam 210, nữ 410), trong đó 163 người dưới 18 tuổi (nam 78, nữ 85), 433 hộ gia đình, 34 liệt sĩ, 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 13 thương binh, 65 gia đình có công với cách mạng.