THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Châu Điền


Địa chỉ: Ấp Rùm Sóc, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3816318.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Cầu Kè

tt-chau-dien-htbcd-tra-vinh

tt-chau-dien-htbcd-tra-vinh2