THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Cẩm Sơn


Địa chỉ: Ấp Nhuận Trạch, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Điện thoại: 0987083029.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Mỏ Cày

4CamSon

Lược sử

Thành lập năm1954. Sáng lập: Ngọc Giáo Hữu Lê Văn Thời (sinh năm 1908), Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Vĩ, Thượng Lễ Sanh Ngô Văn Thêm, Lễ Sanh Đoàn Thị Thơi.

Hiến đất: Lễ Sanh Nguyễn Thị Thân (1.507m2). Họ đạo mua 5.000 m2, hiện nay sở hữu 6.507m2. Người đứng bộ: Nguyễn Văn Vĩ (1954-1960), Ngô Văn Thêm (1961-1977), Lê Văn Thời (1977-1999), Ngô Văn Huế (từ 1998).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Ngọc Giáo Hữu Lê Văn Thời (1947-1966), Lễ Sanh Nguyễn Văn Vĩ (1966-1972), Thượng Lễ Sanh Ngô Văn Thêm (1968-1979), Thượng Lễ Sanh Võ Văn Trân (1970-1996).

Nhân sự (năm 2000): Chánh Hội Trưởng Ngô Văn Huế (sinh năm 1927), Chánh Trị Sự nam Phạm Văn Rong (sinh năm 1936), Chánh Trị Sự nữ Võ Thị Cúc (sinh năm 1938).

Họ đạo có 3 giáo hữu (nam 1, nữ 2), 3 lễ sanh, 17 chức việc (nam 8, nữ 9), 101 hộ gia đình, 12 liệt sĩ, 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 15 thương binh, 32 gia đình có công với cách mạng.