THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Trường


Địa chỉ: Thôn An Trường, Xã Phổ Ninh, H Đức Phổ, Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3977188.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ

tt-an-truong-htbcd-quang-ngai2

tt-an-truong-htbcd-quang-ngai