THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Khê


Địa chỉ: Phường Ngô Mây, Thị xã An Khê, Gia Lai.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Gia Lai Thị Xã An Khê Đang xây dựng

tt-an-khe-httn-gia-lai

Họ Đạo An Khê được thành lập từ năm 2007, đồng đạo nơi đây đã chung sức mua miếng đất với diện tích 17.876 m2 tại thôn Tân Lập 1, Phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai để xây dựng ngôi Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu. Sau khi UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất  ngày 27-5-2009 thì BCQ Họ Đạo Thị Xã An Khê lâp thủ tục xin phép xây dựng ngôi Thánh Thất (theo mẫu số 4 của Hội Thánh). Được sự chấp thuận của Hội Thánh và của UBND tỉnh Gia Lai, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 61/2009/SXDGP ngày 18-8-2009, và Sở Nội Vụ cho phép tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 20-7 Kỷ Sửu (DL. 08-09-2009) tại Công văn số 976/SNV-CĐ ngày 01-9-2009.

Sau hơn 5 năm dốc toàn lực công quả, ngày hôm nay  việc xây dựng ngôi Thánh Thất đã cơ bản hoàn thành phần thờ tự, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn, Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai chấp thuận cho phép tổ chức vào ngày 19 tháng 3 Giáp Ngọ (Dl. 18-4-2014) tại Công văn số 24/SNV-BTG ngày 14-02-2014.