THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Đường Tuy Hòa


Địa chỉ: 18/6 Nguyễn Thái Học, Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 0257.3828.783.
Đơn lập (không thuộc hội thánh) Phú Yên TP Tuy Hòa

thanh-duong-tuy-hoa-dl-phu-yen