THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Linh tháp – Đài Tưởng Niệm Thánh Tông Đồ tử Đạo


Địa chỉ: Khối 3, Xã Nghĩa Trung, Thị trấn La Hà, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3845.763.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa

linh-thap-httg-quang-ngai

linh-thap-httg-quang-ngai2
Bản đồ