THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Hậu Nghĩa


Địa chỉ: Ô 6, khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An. Điện thoại: 0272 3812321.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Long An Huyện Đức Hòa

 

4Haunghia-longan1

 

4Haunghia-longan3

 

4Haunghia-longan2