THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Thạnh Tân


Địa chỉ: Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Tân, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3826701
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh TP Tây Ninh

dtpm-thanh-tan-httn-tay-ninh

dtpm-thanh-tan-httn-tay-ninh2

Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay 21-5 Bính Thân (Dl. 25-6-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Thạnh Tân TP. Tây Ninh tỉnh Tây Ninh, chứng Lễ Khánh thành ngôi ĐTPM của Họ Đạo.
Theo báo cáo của Ban Cai Quản Họ Đạo, Xã Thạnh Tân là một khu kinh tế mới, Họ Đạo xã Thạnh Tân được Nhà nước chấp thuận cho thành lập từ năm Tân Tỵ – 2001, tiến hành xây dựng Thánh Thất để có nơi thờ tự theo tín ngưỡng của mình, nhưng chưa có nơi thờ Đức Phật Mẫu. Đến đầu năm Mậu Tý – 2008 vị Đạo tâm Nguyễn văn Xích hiến đất để xây dựng ngôi thờ Đức Phật Mẫu, BCQ Họ Đạo lâp thủ tục xin phép xây dựng ngôi Điện thờ để có nơi cho đồng đạo kính ngưỡng Đức Đại Từ Mẫu Thiêng Liêng.